Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Đông Xuyên

Tiền Hải - Thái Bình