Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Đông Xuyên

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-th&thcsdongxuyen@edu.viettel.